USKOMME TIIVISTELMÄ


"Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva."
Room. 10:9

Kastelupaus

Meillä ei ole varsinaista uskontunnustusta, koska haluamme olla avoimia Raamatun tutkimiselle. Alapuolella on eräänlainen yhteenveto siitä, miten ymmärrämme Raamatun opetuksia.

Uskomme...

 1. Isään Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan. (1. Moos. 1:1; Ef. 3:14; 4:6) Lisätietoa

 2. Jeesukseen Kristukseen, Jumalan iankaikkiseen Poikaan, maailman Vapahtajaan. (Joh. 3:16; Matt. 16:16; Ap. t. 4:12; 1. Joh. 4:14) Lisätietoa

 3. Pyhään Henkeen, jumaluuden kolmanteen persoonaan, joka toimii Kristuksen edustajana maan päällä ja Jumalan sanan ja voiman kautta uudestisynnyttää ihmisen. (Joh. 3:3-8; 2. Kor. 5:17; Matt. 28:18,19; Joh. 14:26; 15:26; 16:7-15) Lisätietoa

 4. että saamme syntimme anteeksi ja pelastumme uskon kautta Kristuksen sovitustyöhön ilman omia ansioitamme. (Room. 3:23-26; Ef. 2:4-9; 1:7; Kol. 1:14; 1. Joh. 1:7-9) Lisätietoa

 5. että Raamattu on Jumalan sanaa ja opin ja elämän ainoa perustus ja ohje. (2. Tim. 3:14-17; 2. Piet. 1:19-21; 1. Kor. 4:6) Lisätietoa

 6. että Jumalan laki - kymmenen käskyä - on muuttumattomana voimassa ja että Pyhä Henki kirjoittaa sen uudessa liitossa uskovan sydämeen. (2. Moos. 20:3-17; Matt. 5 :17-19; Luuk. 16:17; 1. Kor. 7:19; Hebr. 10:15-16) Lisätietoa

 7. että raamatullinen viikon seitsemäs päivä, lauantai, on Herran asettama ja siunaama sapatti, lepopäivä, jota Vapahtajan ja alkuseurakunnan antaman esimerkin mukaan tahdomme rakastaa ja pyhittää. (1. Moos. 2:2,3; 2. Moos. 20:8-11; Jes. 58:13,14; 66:22,23; Hes. 46:1; Matt. 24:20; Luuk. 4:16; 23:54-56) Lisätietoa

 8. että Kristus täydellisen ja kertakaikkisen uhrin annettuaan nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen ja toimii nyt Ylimmäisenä Pappinamme taivaallisessa pyhäkössä tutkivan tuomion ja armonajan päättymiseen asti. (Hebr. 8:1,2; 9:23-26; Dan. 8:14) Lisätietoa

 9. että Kristuksen toinen tuleminen on lähellä, "oven edessä", ja että se tapahtuu julkisesti, suurella voimalla ja kirkkaudella. (Luuk. 21:25-28; Matt. 24:29-36; Ilm. 1:7; Joh. 14:1-3) Lisätietoa

 10. että kuolema on rauhaisaa ja tiedotonta unta ylösnousemukseen saakka, että kuolemattomuus saadaan Jumalan armolahjana ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ja että synnin palkka on toinen kuolema, iankaikkinen hävitys helvetin tulijärvessä. (Joh. 11:11; Saarn. 9:5; Room. 6:23; 1. Kor. 15:16-18, 51-55; Ilm. 20:6, 14,15) Lisätietoa

 11. että ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välisenä tuhatvuotiskautena pelastetut ovat taivaassa, jumalattomat kuolleina, maa autiona ja tyhjänä ja saatana sidottuna; että tuhannen vuoden kuluttua Uusi Jerusalem ja pelastetut laskeutuvat taivaasta, jumalattomat herätetään kuolleista, heidän tuomionsa pannaan täytäntöön sekä että Jumala sen jälkeen uudistaa maan pelastettujen ikuiseksi kodiksi. (Ilm. 20 luku; 1. Tess. 4:13-18; Joh. 5:28,29; Jes. 13:9-13; Mal. 4:1-3; 2. Piet. 3:10-13; Ilm. 21:1-6) Lisätietoa

 12. että ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli; tahdomme sen vuoksi pukeutua siististi ja säädyllisesti, karttaa maailman synnillisiä nautintoja ja epäkristillisiä tapoja, pidättyä epäterveellisestä ravinnosta sekä kieltäytyä päihdyttävistä juomista, tupakasta, huumeista ja muista terveyttä turmelevista aineista. (1. Tess. 5:23; 1. Kor. 3:16-17; 6:19,20; 1. Tim. 2:9,10; 3. Moos. 11 luku; Jes. 65:4; 66:15-17; Room. 12:1,2) Lisätietoa

 13. että Jumalan työtä ylläpidetään pyhillä kymmenyksillä ja uhrilahjoilla. (2. Kor. 9:6,7; Matt. 23:23; Hebr. 7:6,8; Mal. 3:8-12) Lisätietoa

 14. että Herran pyhä ehtoollinen on Jeesuksen asettama muistoateria, jossa hän kohtaa kansansa ja antaa sille läsnäolollaan voimaa. (Joh. 13:1-17; 1. Kor. 11:23-33; Matt. 26:26-29) Lisätietoa

 15. että iankaikkiseen evankeliumiin sisältyy lopun aikana erityinen varoitus luopumuksesta, laittomuudesta, antikristuksesta, pedon kumartamisesta ja sen merkin ottamisesta. (Ilm. 14:6-13; Dan. 7:9,10,13; 2. Tess. 2. luku; Matt. 24:14) Lisätietoa 

 16. että seitsemännen päivän adventtiseurakunta opettaa Kristuksen evankeliumia, julistaa maailmalle viimeistä herätys- ja pelastussanomaa, johon sisältyy Jeesuksen usko, Jumalan käskyt ja profetian henki. (Ilm. 14:12; 12:17; 19:10; Ap. t. 1:8) Lisätietoa

 17. että raamatullinen kaste kuuluu uskoon tulleelle ja suoritetaan veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen; näin kastettu liittyy seurakuntaan. (Mark. 16:15,16; Matt. 3:13-17; Ap. t. 2:37-41; 8:26-39; Room. 6:3,4) Lisätietoa

 18. että Kristus antoi seuraajilleen tehtävän olla maailman valona ja hänen todistajinaan, jotta Jumalan työ edistyisi ja oma henkilökohtainen uskonelämämme vahvistuisi. (Matt. 5:14-16; Mark. 16:15; Ap. t. 1:8; Room. 10:9,10; Ilm. 22:17) Lisätietoa