KYSYMYKSIÄ


"vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu."
1. Piet. 3:151. Kuka antoi kymmenen käskyä?

"Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: --"
- 2. Moos. 20:1

"Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. -- taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu"
- 2. Moos. 32:15,16

Vastaus: Kaikkivaltias Jumala (2. Moos. 24:12).

2. Miten synti määritellään?

"Kaikki vääryys on syntiä"
- 1. Joh. 5:17

"Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista"
- 1. Joh. 3:4

VastausSynti on Jumalan kymmenen käskyn rikkomista. Koska "Herran laki on täydellinen" (Ps. 19:8), se kattaa kaikki synnit.

3. Minkä päivän Jeesus piti pyhänä?

"Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan"
- Luuk. 4:16

VastausJeesus piti pyhänä sapatinpäivän (Mark. 1:21; 3:1-4).

4. Kuka järjesti sapatin ja milloin?

"Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt"
- 1. Moos. 2:2,3

Vastaus: Jumala järjesti sapatin luomisen yhteydessä. Jumala oli lopettanut taivaan ja maan luomisen kuudentena päivänä, mutta sapattia hän ei ollut vielä tehnyt. Hän teki sapatin lepäämällä "seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt (1. Moos. 2:2). Sapatista tuli pyhäpäivä, koska "Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen" (1. Moos. 2:3).

5. Mikä on kasteen merkitys?

"Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia"
- Room. 6:4-6

Vastaus: Kasteessa uskova seuraa vertauskuvallisesti Kristusta hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja ylösnousemiseensa. Tämä toteutuu upotuskasteessa. Kun kastettava painetaan hetkeksi veden alle, hänen entinen elämänsä haudataan. Noustessaan ylös vedestä hän uskossa nousee uuteen elämään yhdessä Kristuksen kanssa (Kol. 2:12). 

6. Tuleeko Jeesus takaisin?

Jeesus sanoi: "Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni"
- Joh. 14:3

" -- Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän"
- Ap. t. 1:9-11

Vastaus: Kyllä. Jeesus "ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat" (Hebr. 9:28).

7. Menevätkö hyvät ihmiset kuollessaan taivaaseen ja pahat helvettiin?

"Mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, -- hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. -- Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin"
- Ap. t. 2:29,34

Jeesus sanoi: "lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki"
- Joh. 6:39

"Niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin"
- Matt. 13: 40-42

Vastaus: Kuollessaan ihmiset eivät mene taivaaseen eivätkä helvettiin. Heidän ruumiinsa odottavat haudoissa ylösnousemuksen päivää. Silloin "Kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin" (Joh. 5:28,29).