KEITÄ OLEMME


"Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."
Ilm. 14:12

Olemme maailmanlaajuinen seurakuntaperhe

Seurakuntamme kuuluu Suomen Adventtikirkkoon ja on osa vuonna 1863 perustettua kansainvälistä seitsemännen päivän Adventtikirkkoa. 

Kirkollamme on noin 70 000 seurakuntaa yli 200 maassa. Kastettuja jäseniä on noin 17 miljoonaa ja edustettuja kieliä lähes 900. Suomessa on kymmeniä paikallisseurakuntia sekä muutamia säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä. 

Salon adventtiseurakunta on pieni ja puutteellisten kristittyjen yhteisö, mutta me uskomme, että Jumala on keskeneräisissä ja heikoissa voimakas.

Odotamme Kristuksen paluuta, toista adventtia

Kuten Raamatun suuret profetiat korostavat, näemme mekin, että Jumalan suunnitelman huippukohta on koko luomakunnan ennalleen asettaminen täydelliseen sopusointuun Jumalan hyvän tahdon mukaan.

Niin kuin Kristuksen syntyminen maan päälle oli ennustettu, samoin hänen takaisinpaluunsa on ennustettu: "Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän" (Ap. t. 1:9-11)Jeesus sanoi: "Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen" (Joh. 14:3). 

Useimpien profeetallisten ennustussarjojen lähes täydellinen täyttymys samoin kuin maailman nykyinen tila osoittavat, että Jeesuksen paluu on lähellä. Mutta koska hän tulee takaisin? Kukaan ei tiedä varmasti. Siksi Jeesus kehottaa olemaan aina valmiina: 
"Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee" (Matt. 24:42).

Pyhitämme lepopäivänä seitsemännen päivän, lauantain

Raamattu kertoo, että luotuaan maailman kuudessa päivässä, "Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään" (1. Moos. 2:3). Jumala nimesi seitsemännen päivän sapatiksi ja asetti sen ihmistä varten; luomisen muistomerkiksi ja lepopäiväksi (3. Moos. 23:3).

Kun Kristus päätti lunastustyönsä maan päällä pitkäperjantaina, hänen viimeiset sanansa kuuluivat: "Se on täytetty" (Joh. 19:30). Kyseessä oli viikon kuudes päivä, koska Raamattu korostaa, että "silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan" (Luuk. 23:54). Kuolemansa jälkeen Kristus lepäsi haudassa seitsemännen päivän ja siten osoitti, että hän oli saattanut päätökseen ihmissuvun lunastuksen. Seitsemäs päivä on näin ollen myös lunastuksen muistomerkki.

Näiden vuoksi pyhitämme lauantain, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti. Sitä vietämme jumalanpalveluspäivänä, lepopäivänä sekä kristillisen palvelun päivänä Jeesuksen, sapatin Herran, opetuksen ja esimerkin mukaisesti.

Suosimme terveitä elämäntapoja

Olemme aina uskoneet, että fyysisellä terveydellä on läheinen suhde psyykkiseen terveyteen ja päin vastoin. Koska ruumiimme on yksi Luojan suurista lahjoista, pidätymme turmelemasta sitä päihdyttävillä, huumaavilla tai riippuvuutta aiheuttavilla aineilla.

Pidämme terveitä elämäntapoja tärkeänä osana kristityn jokapäiväistä elämää, mutta elämäntapamme ei ole rajattu listaan kieltoja, vaan korostus on myönteisessä asenteessa elämään.


Terveellisyyttä korostava elämäntapamme näkyykin monissa eri maissa tehdyissä tutkimuksissa keskimääräistä pienempänä sairastuvuutena mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen ja syöpään sekä pidempänä elinikäennusteena.