LUETTAVAA


"Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon."
Hepr. 6:1
Perusopinkohdat

Pidämme seuraavia opinkohtia* Raamatun pyhien kirjoitusten mukaisina. Niiden tarkoitus on auttaa tuntemaan ja ymmärtämään paremmin Kristusta, joka on "tie, totuus ja elämä" (Joh. 14:6).

Oppi Jumalasta:
1 Pyhä Raamattu
2 Kolminaisuus
3 Isä
4 Poika
5 Pyhä Henki


Oppi ihmisestä:

6 Luominen
7 Ihminen ja ihmisluonto


Oppi pelastuksesta:

8 Kristuksen ja Saatanan välinen taistelu
9 Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus
10 Pelastuskokemus
11 Kasvaminen Kristuksessa


Oppi seurakunnasta:

12 Seurakunta
13 Jäännös ja sen lähetystehtävä
14 Yhteys Kristuksen ruumiissa
15 Kaste
16 Herran ehtoollinen
17 Hengelliset lahjat ja palveluvirat
18 Profetoimisen lahja


Oppi kristillistä elämästä:

19 Jumalan laki
20 Sapatti
21 Kristillinen taloudenhoito
22 Kristityn elämäntavat
23 Avioliitto ja perhe


Oppi viimeisistä ajoista:

24 Kristuksen palvelus taivaallisessa pyhäkössä
25 Kristuksen toinen tulemus
26 Kuolema ja ylösnousemus
27 Tuhatvuotiskausi ja synnin loppu
28  Uusi maa


*Tätä esitystä voidaan tarkistaa ja muuttaa pääkonferenssin yleiskokouksessa, milloin Pyhä Henki johtaa seurakuntaa ymmärtämään paremmin Raamatun totuutta tai kun se oppii paremmin kielellisesti ilmaisemaan Jumalan pyhän sanan totuuksia.


Lähteet:
Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu, Kirjatoimi, 1995; Seurakuntakäsikirja, Suomen Adventtikirkko, Kirjatoimi, 2001; Raamatun Sanoma (RS), Kirjatoimi: "Taistelu sydämen ja maailmankaikkeuden herruudesta" (1/2002), "Lahja" (1/2009), "Kristityn elämä" (2/2009), "Terveys ja parantuminen" (2/2010), "Hengen hedelmä" (1/2010), ”Raamattu ja inhimilliset emootiot” (2/2011), "Jumalanpalvelus" (3/2011),  "Evankeliumi Galatalaiskirjeessä" (4/2011), "Välähdyksiä Jumalasta" (1/2012), "Evankelioiminen ja todistaminen" (2/2012). "Kristuksessa kasvaminen" (4/2012), "Kaiken alkuperä" (1/2013), "Herätys ja uskonpuhdistus" (3/2013)