PERUSOPINKOHDAT


"Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon."
Hepr. 6:1


28 perusopinkohtaa

Seitsemännen päivän adventistit hyväksyvät ainoaksi tunnustuskirjaksi Raamatun ja pitävät seuraavia opinkohtia pyhien kirjoitusten mukaisina. Nämä opinkohdat osoittavat, miten adventtikirkko ymmärtää ja ilmaisee Raamatun opetuksia. Opit eivät ole itsetarkoitus. Ne ovat välineitä, joiden tehtävänä on auttaa tuntemaan ja ymmärtämään paremmin Kristusta, joka on "tie, totuus ja elämä" (Joh. 14:6).

Oppi Jumalasta:
1 Pyhä Raamattu
2 Kolminaisuus
3 Isä
4 Poika
5 Pyhä Henki


Oppi ihmisestä:

6 Luominen
7 Ihminen ja ihmisluonto


Oppi pelastuksesta:

8 Kristuksen ja Saatanan välinen taistelu
9 Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus
10 Pelastuskokemus
11 Kasvaminen Kristuksessa


Oppi seurakunnasta:

12 Seurakunta
13 Jäännös ja sen lähetystehtävä
14 Yhteys Kristuksen ruumiissa
15 Kaste
16 Herran ehtoollinen
17 Hengelliset lahjat ja palveluvirat
18 Profetoimisen lahja


Oppi kristillistä elämästä:

19 Jumalan laki
20 Sapatti
21 Kristillinen taloudenhoito
22 Kristityn elämäntavat
23 Avioliitto ja perhe


Oppi viimeisistä ajoista:

24 Kristuksen palvelus taivaallisessa pyhäkössä
25 Kristuksen toinen tulemus
26 Kuolema ja ylösnousemus
27 Tuhatvuotiskausi ja synnin loppu
28 Uusi maa

Lähteet:
Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu, Kirjatoimi, 1995; Seurakuntakäsikirja, Suomen Adventtikirkko, Kirjatoimi, 2001; Raamatun Sanoma (RS), Kirjatoimi: "Taistelu sydämen ja maailmankaikkeuden herruudesta" (1/2002), "Lahja" (1/2009), "Kristityn elämä" (2/2009), "Terveys ja parantuminen" (2/2010), "Hengen hedelmä" (1/2010), ”Raamattu ja inhimilliset emootiot” (2/2011), "Jumalanpalvelus" (3/2011),  "Evankeliumi Galatalaiskirjeessä" (4/2011), "Välähdyksiä Jumalasta" (1/2012), "Evankelioiminen ja todistaminen" (2/2012). "Kristuksessa kasvaminen" (4/2012), "Kaiken alkuperä" (1/2013), "Herätys ja uskonpuhdistus" (3/2013)