SEURAKUNTAELÄMÄ


"Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä."
Room. 12:4,5Jumalanpalvelus

Raamattu kertoo, että luotuaan maailman kuudessa päivässä, "Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään" (1. Moos. 2:3). Jumala nimesi seitsemännen päivän sapatiksi ja asetti sen ihmistä varten; luomisen muistomerkiksi ja lepopäiväksi (3. Moos. 23:3). 

Kun Kristus päätti lunastustyönsä maan päällä pitkäperjantaina, hänen viimeiset sanansa kuuluivat: "Se on täytetty" (Joh. 19:30). Kyseessä oli viikon kuudes päivä, koska Raamattu korostaa, että "silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan" (Luuk. 23:54). Kuolemansa jälkeen Kristus lepäsi haudassa seitsemännen päivän ja siten osoitti, että hän oli saattanut päätökseen ihmissuvun lunastuksen. Seitsemäs päivä on näin ollen myös lunastuksen muistomerkki.

Näiden vuoksi pyhitämme lauantain, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti. Sitä vietämme jumalanpalveluspäivänä, lepopäivänä sekä kristillisen palvelun päivänä Jeesuksen, sapatin Herran, opetuksen ja esimerkin mukaisesti. Silloin kokoonnumme yhteen tutkimaan Raamatun sanaa, rukoilemaan, laulamaan, kuuntelemaan saarnaa ja vaihtamaan kuulumisia. Kaikki saavat tulla jumalanpalvelukseen. Jeesus sanoi: "sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois" (Joh. 6:37).Herran ehtoollinen

Kristus aterioi opetuslastensa kanssa kuolemaansa edeltävänä iltana. Ennen viimeistä ateriaansa Jeesus pesi opetuslastensa jalat sanoen: "Jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat(Joh. 13:14-17). 

Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi palaset opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni" (Luuk. 22:19). Sitten Jeesus otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi maljan opetuslapsilleen sanoen: "Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi" (Matt. 26:27,28). Paavali kirjoitti: "Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee" (1. Kor. 11:26).

Järjestämme ehtoollisjumalanpalveluksen neljä kertaa vuodessa. Herran ehtoollinen ja sitä edeltävä jalkojen pesu on avoin kaikille, jotka uskovat Jeesuksen sovitustyöhön ja ovat käyneet kasteella.

Muut tilaisuudet ja toiminta

Kristus opetti, että elämässä on tärkeintä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään, niin kuin itseään (Matt. 22:36-39). Jeesus sanoi lisäksi seuraajilleen: "Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne" (Joh. 13:34-35)

Järjestämme säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia ja toimintaa. Olemme järjestäneet esimerkiksi yhteisruokailuja, lautapeli-iltoja, virsikaraokea ja luontoretkiä. Keräämme varoja hyväntekeväisyyteen sympatiakeräyksen avulla sekä teemme terveys- ja raittiustyötä ETRA ry:n välityksellä.

Tiedotamme tulevista tapahtumista lauantaisen jumalanpalveluksen yhteydessä. Voit katsella kuvia seurakuntaelämästämme täällä. Lisää tapahtumia löydät Suomen Adventtikirkon nettisivuilta.