RAAMATTUTUNTI


"Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."
2. Tim. 3:16


Jumalanpalveluksen yhteydessä pidettävä raamattutunti on vuorovaikutteinen keskustelutilaisuus, jossa Raamattua käydään järjestelmällisesti läpi. Jokaisella raamattutunnilla on oma aihe, johon syvennytään lukemalla Raamattua ja keskustelemalla. Erilaisten näkemysten kautta
aiheesta saadaan monipuolinen ja kattava kuva.