PYHÄ HENKI
Perusluonteiset opinkohdat 5


"Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."
Ap. t. 1:8


Vaikka ristiinnaulitseminen oli hämmentänyt, ahdistanut ja kauhistanut Jeesuksen seuraajia, ylösnousemus merkitsi heille uuden aamun sarastusta. Kristuksen murtaessa kuoleman kahleet Jumalan valtakunta valaisi heidän sydämensä kuin aamunkoiton valo.

Nyt heidän sielussaan paloi sammumaton tuli. Opetuslasten keskinäisiä suhteita vielä muutama viikko sitten jäytäneet erimielisyydet olivat sulaneet pois. He tunnustivat toisilleen virheensä ja avautuivat yhä enemmän vastaanottamaan Jeesusta, taivaaseen noussutta Kuningastaan.

Tuon aikaisemmin hajallaan olleen lauman yhteys lujittui heidän viettäessään päivän toisensa jälkeen rukouksessa. Eräänä unohtumattomana päivänä he olivat ylistämässä Jumalaa kun he kuulivat äänen, kuin heidän keskellään olisi käynyt raju tuulenpuuska. Tulenlieskoja laskeutui heidän päälleen kuin kieliä. Pyhä Henki laskeutui heidän ylleen kuin riehuva tuli.

Hengellä täytettyinä opetuslapset eivät kyenneet pidättämään itsellään heidän uutta palavaa rakkauttaan ja iloaan Jeesuksessa. Innokkaasti he alkoivat julkisesti julistaa pelastuksen hyviä uutisia. Kuulemansa äänen hälyttäminä suuret joukot paikallisia kaupunkilaisia yhdessä eri maista tulleiden pyhiinvaeltajien kanssa alkoi tunkeutua rakennukseen. Täynnä hämmästystä ja hämmennystä he kuulivat - kukin omalla kielellään - yksinkertaisten galilealaisten esittämiä voimakkaita todistuksia Jumalan väkevistä teoista.

"En ymmärrä tätä", jotkut sanoivat, "mistä oikein on kysymys?" Toiset yrittivät mitätöidä koko tapahtuman sanomalla: "He ovat juovuksissa." "Se ei pidä paikkaansa," huusi Pietari väkijoukon metelin keskellä. "Nythän on vasta aamu. Tämä tapahtuu sen vuoksi, että ylösnoussut Jeesus Kristus on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on nyt vuodattanut Pyhän Hengen" (Ap. t. 2).

Kuka on Pyhä Henki?

Raamattu osoittaa, että Pyhä Henki on persoona, ei persoonaton voima. Sellaiset lausumat kuin "Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi" (Ap. t. 15:28) ilmaisevat, että alkuseurakunnan uskovat pitivät Pyhää Henkeä persoonana. Myös Kristus puhui hänestä samalla tavoin: "Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta" (Joh. 16:14). Raamatunkohdat, joissa viitataan kolmiyhteiseen Jumalaan, esittävät Hengen persoonana (Matt. 28:19; 2. Kor. 13:13).

Pyhällä Hengellä on persoonallisia ominaisuuksia. Hän neuvoo (Luuk. 12:12), paljastaa (Joh. 16:8), johtaa seurakunnallisissa ratkaisuissa (Ap. t. 13:2), auttaa ja puhuu puolestamme (Room. 8:26), on johtanut Raamatun kirjoittajia (2. Piet. 1:21) ja pyhittää uskovia (1. Piet. 1:2). Vain persoona voi toimia tällä tavoin.

Pyhä Henki on tosi Jumala

Raamattu esittää Pyhän Hengen Jumalana. Pietari sanoi Ananiaalle, että tämä valehdellessaan Pyhälle Hengelle ei "valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle" (Ap. t. 5:3,4).

Raamattu liittää Pyhään Henkeen jumalallisia ominaisuuksia. Kristus nimitti häntä totuuden Hengeksi (Joh. 16:13). Pyhä Henki on kaikkivoipa. Hän jakaa hengellisiä lahjoja "kullekin - - niin kuin tahtoo" (1. Kor. 12:11). Hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän on Jumalan lasten kanssa "ikuisesti" (Joh. 14:16). Hän on myös kaikkitietävä, "sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet", ja samoin "vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on" (1. Kor. 2:10,11).

Pyhä Henki on myös mukana Jumalan teoissa. Hän toimii sekä luomisessa että ylösnousemuksessa (1. Moos. 1:2; Ps. 104:30; Room. 8:11).

Raamattu esittää Pyhän Hengen Isän ja Pojan vertaiseksi Kristuksen antamassa lähetyskäskyssä (Matt. 28:19), apostolisessa siunauksessa (2. Kor. 13:13) ja hengellisiä lahjoja koskevassa opetuksessa (1. Kor. 12:4-6).

Pyhä Henki ja jumaluus

Ikuisuudesta lähtien Pyhä Henki on ollut jumaluuden kolmas persoona. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä itsestään olevia. Vaikka kukin jumaluuden persoona on yhdenvertainen, Pyhässä Kolminaisuudessa kullakin on oma tehtävänsä.

Totuutta Pyhästä Hengestä voidaan parhaiten ymmärtää kun sitä tarkastellaan suhteessa Jeesukseen. Kun Henki tulee uskovaan, hän tulee 'Kristuksen Henkenä' - hän ei tule omin valtuuksin. Hänen toimintansa historiassa keskittyy Kristuksen pelastustyöhön. Pyhä Henki oli aktiivisesti mukana Jeesuksen syntymässä (Luuk. 1:35), vahvisti hänen julkisen toimintansa kasteessa (Matt. 3:16,17) ja toteuttaa Kristuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen takaamat voitot uskovassa.

Näyttää siltä, että jumaluudessa Hengellä on toimeenpanijan tehtävä. Kun Isä antoi Poikansa maailmalle (Joh. 3:16), Maria tuli raskaaksi "Pyhän Hengen vaikutuksesta"; enkelin ilmoituksen mukaan se, mikä Mariassa "on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä" (Matt. 1:18-20). Pyhän Hengen tehtävänä oli suunnitelman täytäntöönpano, sen toteuttaminen.

Pyhä Henki oli läsnä myös maailman luomisessa (1. Moos. 1:2). Elämän alku ja jatkuminen riippuvat hänen toiminnastaan; hänen poistumisensa merkitsee kuolemaa. Raamattu sanoo, että jos Jumala vetäisi pois Henkensä, "koko luomakunta menehtyisi hetkessä ja ihminen palaisi takaisin maan tomuun" (Job 34:15; vrt. 33:4).

Voimme nähdä heijastuksia Hengen luovasta työstä hänen uudestiluovassa työssään, jota hän tekee jokaisessa Jumalalle avoinna olevassa henkilössä. Jumala toteuttaa työtään yksilöissä luovan Henkensä välityksellä. Näin Henki tulee inkarnaatiossa, luomisessa ja uudestiluomisessa saattamaan täytäntöön Jumalan tarkoitukset.

Luvattu Henki

Meidät oli suunniteltu Pyhän Hengen asunnoiksi (ks. 1. Kor. 3:16). Aadamin ja Eevan synti erotti heidät sekä Eedenin puutarhasta että heissä asuvasta Hengestä.

Vanhassa testamentissa kerrotaan, miten Henki varusti tiettyjä henkilöitä suorittamaan erityistehtäviä (4. Moos. 24:2; Tuom. 6:34; 1. Sam. 10:6). Mainitaan, että Moosekseen asetettiin Pyhä Henki (Jes. 63:11) ja että Besalel täytettiin Jumalan Hengellä, jotta hänellä olisi taitoa valmistaa pyhäkön varusteita (2. Moos. 31:3). Epäilemättä aidoilla uskovilla on aina ollut tunto Hengen läsnäolosta, mutta profetiassa ennustettiin, että tulee aika, jolloin Jumala vuodattaa Henkensä kaikkiin ihmisiin (Joel 3:1). Hengen suurempi ilmaantuminen merkitsisi uuden aikakauden alkua.

Niin kauan kuin maailma olisi kapinoitsijan käsissä, Hengen täyteyden vuodatus joutuisi odottamaan. Ennen kuin Henki voitaisiin vuodattaa kaikkiin ihmisiin Kristuksen piti suorittaa loppuun maanpäällisen palveluksensa ja antaa sovittavan uhrinsa. Johannes Kastaja osoitti, että Kristuksen palvelustyö merkitsi Hengen palvelustyötä, kun hän sanoi: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. - - Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä" (Matt. 3:11). Evankeliumit eivät kuitenkaan kerro Jeesuksen kastaneen Pyhällä Hengellä. Muutamia tunteja ennen kuolemaansa Jeesus lupasi opetuslapsilleen: "Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki" (Joh. 14:16,17).

Saatiinko luvattu Hengen kaste pitkänäperjantaina ristin juurella? Ei, vasta ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus puhalsi opetuslapsia kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki" (Joh. 20:22). Hän sanoi: "Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta" (Luuk. 24:49). Tämä voima tulisi silloin, kun Pyhä Henki tulee opetuslapsiin ja heistä tulee hänen todistajiaan maan ääriin saakka (Ap. t. 1:8).

Johannes kirjoitti: "Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu" (Joh. 7:39). Pyhän Hengen vuodattamisen edellytyksenä oli se, että Isä ensin hyväksyy Kristuksen uhrin.

Uusi aikakausi murtautui esiin, kun voittoisa Herramme istui valtaistuimelleen taivaassa. Vasta sitten hän saattoi lähettää Pyhän Hengen täyteydessään. Pietari sanoi helluntaisaarnassaan: "Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan ja vuodattanut sen" (Ap. t. 2:33). Pyhä Henki vuodatettiin opetuslapsille, jotka hartaasti odottivat Pyhän Hengen kastetta ja rukoilivat yhdessä lakkaamatta (Ap. t. 1:14). Helluntaina, viisikymmentä päivää Golgatan tapahtumien jälkeen, uusi aikakausi vyöryi esiin kaikella Hengen voimalla. "Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. - - He tulivat täyteen Pyhää Henkeä" (Ap. t. 2:2-4).

Jeesuksen ja Pyhän Hengen tehtävät liittyivät täysin toisiinsa. Pyhän Hengen täyteyttä ei voitu antaa ennen kuin Jeesus oli suorittanut tehtävänsä loppuun. Jeesus, puolestaan, sikisi Pyhästä Hengestä (Matt. 1:8-21), kastettiin Hengellä (Mark. 1:9,10), oli Hengen johdossa (Luuk. 4:1), suoritti ihmeitään Hengen voimassa (Matt. 12:24-32), uhrasi itsensä Golgatalla Hengen voimalla (Hepr. 9:14,15) ja nousi kuolleista Hengen voimalla (Room. 8:11).

Jeesus koki Pyhän Hengen täyteyden. Hämmästyttävä totuus on se, että Herramme on halukas vuodattamaan Henkensä kaikille, jotka häntä hartaasti odottavat.

Pyhän Hengen tehtävä

Kristuksen kuolemaa edeltävänä iltana hänen sanansa lähestyvästä poismenostaan huolestuttivat suuresti hänen opetuslapsiaan. Hän vakuutti heille heti, että he saisivat vastaanottaa Pyhän Hengen, joka olisi hänen henkilökohtainen edustajansa. Heitä ei jätettäisi orvoiksi (Joh. 14:18).

Hänen tehtävänsä lähtökohta
Uusi testamentti esittelee Pyhän Hengen ainutlaatuisella tavalla. Häntä nimitetään "Jeesuksen Hengeksi" (Ap. t. 16:7), "Poikansa Hengeksi" (Gal. 4:6), "Jumalan Hengeksi" (Room. 8:9), "Kristuksen Hengeksi" (Room. 8:9; 1. Piet. 1:11) ja "Jeesuksen Kristuksen Hengeksi" (Fil. 1:19). Kenestä Pyhän Hengen työ on lähtöisin - Jeesuksesta Kristuksesta vai Isästä Jumalasta?

Kun Kristus ilmoitti alkuperän, josta Pyhän Hengen työ kadotetun maailman hyväksi on lähtöisin, hän mainitsi kaksi lähdettä. Ensiksi hän viittasi Isään: "Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti" (Joh. 14:16; vrt. 15:26, "Isän luota"). Pyhän Hengen kastetta hän nimitti sellaiseksi "minkä Isä on teille luvannut" (Ap. t. 1:4). Toiseksi Kristus viittasi itseensä: "mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne" (Joh. 16:7). Siten Pyhä Henki lähtee sekä Isästä että Pojasta.

Hänen tehtävänsä maailmaa varten
Voimme tunnustaa Kristuksen herruuden ainoastaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Paavali sanoi: "Kukaan ei myöskään voi sanoa: 'Jeesus on Herra', muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta" (1. Kor. 12:3).

Meille vakuutetaan, että Pyhän Hengen kautta Kristus, "todellinen valo", valaisee jokaisen ihmisen (Joh. 1:9). Pyhän Hengen tehtävänä on "paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio" (Joh. 16:8).

Ensiksi Pyhä Henki saattaa meidät syvään synnin tuntoon, erityisesti sen synnin, että emme ota vastaan Jeesusta (Joh. 16:9). Toiseksi Pyhä Henki kehottaa kaikkia vastaanottamaan Kristuksen vanhurskauden. Kolmanneksi Henki varoittaa meitä tuomiosta saadakseen synnin pimentämät mielet tajuamaan katumuksen ja kääntymyksen tarpeensa.

Kun olemme kääntyneet, me voimme syntyä uudesti vesikasteen ja Pyhän Hengen kasteen kautta (Joh. 3:5). Sen jälkeen omistamme uuden elämän, sillä meistä on tullut Kristuksen Hengen asunto.

Hänen tehtävänsä uskovien hyväksi
Suurin osa Raamatun kohdista, jotka käsittelevät Pyhää Henkeä, koskevat Hengen suhdetta Jumalan kansaan. Hänen pyhittävä vaikutuksensa johtaa kuuliaisuuteen (1. Piet. 1:2), mutta kukaan ei voi jatkuvasti kokea hänen läsnäoloaan täyttämättä tiettyjä ehtoja. Pietari sanoi, että Henki on annettu niille, "jotka häntä tottelevat" (Ap. t. 5:32). *1 Uskovaisia varoitetaan vastustamasta, murehduttamasta ja sammuttamasta Henkeä (Ap. t. 7:51; Ef. 4:30; 1. Tess. 5:19).

Mitä Henki tekee uskovien hyväksi?

1. Hän avustaa uskovia
Esitellessään Pyhän Hengen Kristus nimittää häntä "toiseksi puolustajaksi" (Joh. 14:16). 'Puolustaja' on käännetty kreikan sanasta parakleetos, joka tarkoittaa myös välimiestä ja asianajajaa.

Ainoa toinen Raamatussa mainittu parakleetos on Kristus itse. Hän on meidän välimiehemme, asianajajamme, puolustajamme Isän edessä. "Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus" (1. Joh. 2:1).

Välittäjänä ja auttajana Kristus esittää meidät Jumalalle ja ilmoittaa Jumalan meille. Samoin Henki opastaa meidät Kristuksen luo ja ilmaisee meille Kristuksen armon. Tämä selittää sen, miksi Henkeä nimitetään "armon Hengeksi" (Hepr. 10:29). Yksi Hengen suurimmista tehtävistä on jakaa Kristuksen lunastavaa armoa uskoville (ks. 1. Kor. 15:10; 2. Kor. 9:4; Joh. 4: 5,6).

2. Hän jakaa totuutta Kristuksesta
Kristus kutsui Pyhää Henkeä "Totuuden Hengeksi" (Joh. 14:17; 15:26; 16:13). Hänen tehtäviinsä kuuluu "palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut" (Joh. 14:26). Totuuden Henki "johtaa teidät tuntemaan koko totuuden" (Joh. 16:13). Hän todistaa Jeesuksesta Kristuksesta (Joh. 15:26). Pyhä Henki ei puhu "omissa nimissään," Kristus sanoi, "vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta" (Joh. 16:13,14).

3. Hän tuo mukanaan Kristuksen läsnäolon
Henki ei vain tuo sanomaa Kristuksesta, vaan hän tuo Kristuksen todellisen läsnäolon. "Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne" (Joh. 16:7).

Ihmisyyden rasittamana Ihminen Jeesus ei voinut olla läsnä kaikkialla, ja tästä syystä oli hyödyksi, että hän meni pois. Hengen kautta hän saattoi olla koko ajan kaikkialla. Jeesus sanoi: "Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki." Jeesus vakuutti, että tämä Henki "pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne" (Joh. 14:16-18). "Pyhä Henki on Kristuksen edustaja, mutta vailla inhimillistä henkilöllisyyttä ja siitä riippumaton." *2

Ihmiseksi tulemisessa Pyhä Henki toi Kristuksen läsnäolon yhteen henkilöön - Mariaan. Helluntaina Henki toi voitollisen Kristuksen koko maailmalle. Kristuksen lupaukset - "Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää" (Hepr. 13:5) ja "Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" (Matt. 28:20) - toteutuvat Hengen kautta. Tästä syystä Uusi testamentti käyttää Hengestä nimitystä, jota hänestä ei kertaakaan käytetä Vanhassa testamentissa: "Jeesuksen Henki" (Fil. 1:19).

Aivan niin kuin Isä ja Poika tulevat asumaan uskovan luokse (Joh. 14:23), samoin ainoa tapa, jolla uskova voi asua Kristuksessa, on Hengen välityksellä.

4. Hän ohjaa seurakunnan toimintaa
Koska Pyhä Henki tuo mukanaan Kristuksen todellisen läsnäolon, hän on Kristuksen todellinen sijainen maan päällä. Hän johtaa seurakuntaa täysin sopusoinnussa Raamatun kanssa, joka on pysyvä arvovalta uskoa ja oppia koskevissa kysymyksissä. "Protestanttisuuden keskeinen piirre - jota ilman ei olisi mitään protestanttisuutta - on se, että Pyhä Henki on Kristuksen todellinen sijainen ja seuraaja maan päällä. Jos luotamme organisaatioon tai johtajiin tai ihmisten viisauteen, asetamme ihmisen Jumalan paikalle." *3

Pyhä Henki osallistui läheisesti apostolisen seurakunnan hallintoon. Valitessaan lähetyssaarnaajia seurakunta vastaanotti Hengen ohjausta rukoillen ja paastoten (Ap. t. 13:1-4). Valitut yksilöt tunnettiin siitä, että he olivat avoimia Hengen johdolle. Apostolien teot kuvailee heitä henkilöiksi, jotka olivat "täynnä Pyhää Henkeä" (Ap. t. 13:9,52). Hän johti heidän toimintaansa (Ap. t. 16:6,7). Paavali muistutti seurakunnan vanhimpia siitä, että heidät oli asetettu tehtäväänsä Pyhän Hengen toimesta (Ap. t. 20:28).

Pyhä Henki esitti tärkeää osaa seurakunnan ykseyttä uhkaavien vakavien vaikeuksien selvittämisessä. Raamattu esitteleekin ensimmäisen seurakunnallisen yleiskokouksen ratkaisuja sanoin: "Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi - - " (Ap. t. 15:28).

5. Hän varustaa seurakunnan erityislahjoilla
Pyhä Henki on antanut Jumalan kansalle erityisiä lahjoja. Vanhan testamentin aikoina "Herran Henki" valtasi yksilöitä ja antoi heille erityisiä kykyjä johtaa ja vapauttaa Israel (Tuom. 3:10; 6:34; 11:29 jne.) sekä profeetallisen lahjan (4. Moos. 11:17,25,26; 2. Sam. 23:2). Henki valtasi Saulin ja Daavidin kun heidät voideltiin Jumalan kansan hallitsijoiksi (1. Sam. 10:6,10; 16:13). Joillekin henkilöille Henki antoi ainutlaatuisia taiteellisia taitoja (2. Moos. 28:3; 31:3; 35:30-35).

Myös apostolisessa seurakunnassa Kristus jakoi lahjojaan Pyhän Hengen välityksellä. Henki jakoi näitä hengellisiä lahjoja sen mukaan kuin itse näki sopivaksi, ja näin koko seurakunta hyötyi (Ap. t. 2:38; 1. Kor. 12:7-11). Hän antoi sen erityisen voiman, jota tarvittiin evankeliumin julistamiseen maailman ääriin asti (Ap. t. 1:8).

6. Hän täyttää uskovien sydämen
Paavali kysyi opetuslapsilta Efesoksessa: "Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?" (Ap. t. 19:2). Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys jokaiselle uskovalle.

Saatuaan kieltävän vastauksen Paavali pani kätensä heidän päälleen ja he saivat Pyhän Hengen kasteen (Ap. t. 19:6).

Tämä tapaus osoittaa, että Pyhän Hengen aiheuttama synnintunto ja Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat kaksi erilaista kokemusta.

Jeesus korosti, että on välttämätöntä syntyä vedestä ja Hengestä (Joh. 3:5). Juuri ennen taivaaseen astumistaan Jeesus käski kastaa uusia uskovia "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" (Matt. 28:19). Tämän käskyn mukaisesti Pietari saarnasi, että kasteen yhteydessä uskovat saavat "lahjaksi Pyhän Hengen" (Ap. t. 2:38). Paavali vahvistaa Pyhän Hengen kasteen tärkeyden kirjoittamalla Efeson uskoville: "Antakaa Hengen täyttää itsenne" (Ef. 5:18).

Pyhällä Hengellä täyttyminen, joka muuttaa meitä Jumalan kuvan kaltaisuuteen, jatkaa uudestisyntymisessä alkanutta pyhitystyötä. Jumala pelasti meidät "laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta" (Tit. 3:5,6).

"Juuri Hengen puuttuminen tekee evankeliumin julistamisen niin kovin tehottomaksi. Julistajilla saattaa olla oppineisuutta, kyvykkyyttä, kaunopuheisuutta, kaikkia luontaisia tai hankittuja lahjoja, mutta ilman Jumalan Hengen läsnäoloa ei yksikään sydän liikutu, ei yksikään syntinen tule voitetuksi Kristukselle. Jos he toisaalta ovat yhteydessä Kristukseen, jos he ovat saaneet Hengen lahjat, hänen köyhimmillä ja tietämättömilläkin opetuslapsillaan on voima, joka vaikuttaa sydämiin. Jumala tekee heidät kanaviksi, joista virtaa maailmankaikkeuden korkein voima." *4

Henki on elintärkeä. Kaikki ne muutokset, joita Jeesus Kristus meissä saa aikaan, tapahtuvat Hengen toiminnan vaikutuksesta. Uskovina meidän tulisi olla jatkuvasti tietoisia siitä, että ilman Henkeä emme voi tehdä mitään (Joh. 15:5).

Tänään Pyhä Henki kiinnittää huomiomme suurimpaan rakkauden lahjaan, jonka Jumala tarjoaa Pojassaan. Hän vetoaa meihin, että emme vastustaisi häntä vaan hyväksyisimme sen ainoan tavan, jolla meidät voidaan sovittaaa rakastavan ja armollisen Isämme kanssa.

Lähdeviitteitä ja huomautuksia
1. Ks. Arnold V. Wallenkampf, New by the Spirit (Mountain View, CA: Pacific Press, 1978), s. 49,50.

2. White, Alfa ja omega 5, s. 220,221.
3. LeRoy E. Froom, The Coming of the Comforter, rev. ed. (Washington, D.C.: Review and Herald, 1949), s. 66,67.
4. White, Todistusaarteita, 3. osa, s. 204-205.