SEURAKUNTAELÄMÄ


"Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä."
Room. 12:4,5J
umalanpalvelus

Maanpäällisen palveluksensa aikana Kristuksella oli tapana osallistua jumalanpalvelukseen joka sapatti (Luuk. 4:16). Jeesuksen esimerkkiä seuraten järjestämme jumalanpalveluksen lauantaisin, joka on Raamatun viikkojaon mukaan viikon seitsemäs päivä, sapatti (3.Moos. 23:3).

Jumalanpalvelus on seurakuntamme tärkein tilaisuus. Kokoonnumme yhteen laulamaan, rukoilemaan, tutkimaan Raamatun sanaa, todistamaan, kuuntelemaan saarnaa ja vaihtamaan kuulumisia.


Jumalanpalvelukseen ovat tervetulleita myös muiden kuin adventtiseurakuntien jäsenet sekä seurakuntiin kuulumattomat. Jeesus san
oi:
"sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois" (Joh. 6:37).


Kaste

Ennen taivaaseen astumistaan Kristus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa" (Matt. 28:19,20)

Yksi kasteen edellytys on usko Jeesuksen sovitusuhriin, joka on ainoa pelastuskeino synnistä. Jeesus sanoi: "Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva" (Mark. 16:16). Toinen kasteen edellytys on synnistä kääntyminen. Vain kääntymyksen kautta ihminen voi päästä henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Pietari sanoi: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan" (Ap. t. 2:38).

Kasteelle ei ole asetettu ikärajaa, mutta k
astettavan henkilön tulee olla kyllin vanha ymmärtämään kasteen ja siihen liittyvän hengellisen suhteen merkitys (ktsRoom. 6:3-14, Hepr. 10:19-27).

Herran ehtoollinen ja jalkojen pesu

Kristus aterioi opetuslastensa kanssa kuolemaansa edeltävänä iltana. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi palaset opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni" (Luuk. 22:19). Sitten Jeesus otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi maljan opetuslapsilleen sanoen: "Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi" (Matt. 26:27,28). Paavali kirjoitti: "Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee" (1. Kor. 11:26).

Ennen viimeistä ateriaansa Jeesus pesi opetuslastensa jalat sanoen: "Jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille" (Joh. 13:14-15). Kristus asetti Herran ehtoollisen yhteyteen jalkojen pesun auttaakseen meitä läheisempään yhteyteen hänen kanssaan: "Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat" (Joh. 13:16-17). Seuraamalla Kristusta jalkojen pesun toimituksessa tunnustamme myös seuraavamme hänen periaatettaan: "rakastakaa ja palvelkaa toisianne" (Gal. 5:13).

Järjestämme ehtoollisjumalanpalveluksen neljä kertaa vuodessa. Herran ehtoollinen ja sitä edeltävä jalkojen pesu on avoin kaikille, jotka uskovat Jeesuksen sovitustyöhön ja ovat käyneet kasteella.Muut tilaisuudet ja toiminta

Seurakuntaelämämme ei rajoitu lauantaiseen jumalanpalvelukseen. Uskomme yhteisöllisyyteen ja keskinäiseen rakkauteen (Joh. 13:35)

Järjestämme säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia ja toimintaa. Lisäksi keräämme jatkuvasti varoja hyväntekeväisyyteen sympatiakeräyksen avulla sekä teemme terveys- ja raittiustyötä ETRA ry:n välityksellä.

Voit katsella kuvia seurakuntaelämästämme täällä.