SYMPATIA-KERÄYS
Vuodesta 1921 lähtien


"Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa."
2. Kor. 9:7

Muutamme maailmaa yksi elämä kerrallaan

Sympatia-keräys on Suomen Adventtikirkon vuosittain järjestämä kansalaiskeräys, joka tarjoaa luotettavan kanavan maailman hädän kohtaamiseksi. Sille jokainen ihminen on arvokas riippumatta syntyperästä, taustasta tai uskonnollisesta katsantokannasta.

Keräyksen tuotosta käytetään puolet kotimaan ja puolet kehitysmaiden hädän kohtaamiseen. Salon adventtiseurakunta osallistuu sympatia-keräykseen järjestämällä lista- ja lipaskeräyksiä sekä erilaisia tapahtumia.

Lisätietoja:

Sympatiakeräyksen kotisivu

Osallistumalla keräykseen autat auttamaan