HYLÄTTY EVANKELIUMI
Pastori J. Saarinen


"Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi."
1. Kor. 15:1,2

Puheen voit kuunnella tästä:

Lisää J. Saarisen puheita löydät Audiopankki.com:sta.